Author: sandra

Marzec bieżącego roku to nie tylko trzecia rocznica pojawienia się pandemii Covid-19 w Polsce, pamiętnego zamknięcia lasów i… nas samych w domach dla większego, powszechnego dobra. Marzec bieżącego roku to także trzecia rocznica wejścia w życie zmienionych przepisów o upadłości konsumenckiej. Po tych trzech latach...

Czy wiesz, że średnio 85% postępowań restrukturyzacyjnych, które są otwierane każdego miesiąca to tzw. uproszczona restrukturyzacja, czyli mówiąc poprawnie – postępowanie o zatwierdzenie układu? To postępowanie, które otwiera się poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych, okazało się być bardzo skuteczną odpowiedzią na potrzeby przeciętnego przedsiębiorcy, którego przedsiębiorstwo...

Upadłość konsumencka w zakresie, który gwarantuje powszechność zastosowania tej procedury została wprowadzona na początku 2015r. To właśnie wówczas wprowadzoną nowelizacją zniesiono obowiązek posiadania przez upadłego majątku, który pozwoliłby na pokrycie kosztów postepowania – tak na wzór upadłości przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Co to, nim znowelizowano upadłość,...

Upadłość konsumencka staje się rozwiązaniem, po które sięga coraz więcej osób. Przeprowadzenie procedury upadłościowej przestaje być tematem tabu, a jej odbiór społeczny jest coraz bardziej pozytywny i oparty na idei „nowego startu”. Czy kryzys gospodarczy, rosnąca inflacja, zwiększające się raty kredytów wpływają na zwiększenie liczby...

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, 16 maja 2022r. nastąpi zniesienie stanu epidemii, który obowiązuje w Polsce od 20 marca 2020r. - stan epidemii na zostać przekształcony w stan zagrożenia epidemicznego.  Epidemiczny kurz powoli opada i coraz mniej licząca grupa społeczeństwa przejmuje się potencjalnym zagrożeniem...

Upadłość i postępowanie upadłościowe to procedura o charakterze prawnym, której podstawowym celem jest jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli. Upadłość ogłaszana jest w procesie o charakterze sądowym i w jej założeniu zmierza do likwidacji (sprzedaży) majątku, by ten przeznaczyć na spłatę długu wnioskodawcy. To oczywiście dotyczy upadłości...

To, że postępowanie upadłościowe wiąże się z koniecznością sprzedaży całego majątku, który posiada upadły, bowiem wchodzi on w skład masy upadłości nie dziwi już nikogo. W końcu celem postępowania upadłościowego - pierwszo lub drugorzędnym - jest zaspokojenie wierzycieli. Jednak powszechne zdziwienie budzi fakt, że w...

Moment wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest (często niestety dość długo) wyczekiwanym zdarzeniem. Postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku, często rozszerzone o dodatkowe czynności sądu przez ustalenia dodatkowych okoliczności zostaje zakończone, a wszczęte zostaje „właściwe” postępowanie upadłościowe, na którego finiszu ma czekać upragnione umorzenia zobowiązań dłużnika...

To oczywiste, że korzystamy ze wsparcia bliskich przy uzyskiwaniu większych lub mniejszych zobowiązań, a to wsparcie najczęściej przybiera formę poręczenia. Poręczenie zobowiązania zwiększa zaufanie wierzyciela względem możliwości spłaty zobowiązania i tym samym zwiększa nasze szanse na uzyskanie oczekiwanej pożyczki lub kredytu… wystarczy bezpłatne badanie zdolności...