bankructwo Tag

Marzec bieżącego roku to nie tylko trzecia rocznica pojawienia się pandemii Covid-19 w Polsce, pamiętnego zamknięcia lasów i… nas samych w domach dla większego, powszechnego dobra. Marzec bieżącego roku to także trzecia rocznica wejścia w życie zmienionych przepisów o upadłości konsumenckiej. Po tych trzech latach...

Upadłość konsumencka staje się rozwiązaniem, po które sięga coraz więcej osób. Przeprowadzenie procedury upadłościowej przestaje być tematem tabu, a jej odbiór społeczny jest coraz bardziej pozytywny i oparty na idei „nowego startu”. Czy kryzys gospodarczy, rosnąca inflacja, zwiększające się raty kredytów wpływają na zwiększenie liczby...

Moment wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest (często niestety dość długo) wyczekiwanym zdarzeniem. Postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku, często rozszerzone o dodatkowe czynności sądu przez ustalenia dodatkowych okoliczności zostaje zakończone, a wszczęte zostaje „właściwe” postępowanie upadłościowe, na którego finiszu ma czekać upragnione umorzenia zobowiązań dłużnika...

To oczywiste, że korzystamy ze wsparcia bliskich przy uzyskiwaniu większych lub mniejszych zobowiązań, a to wsparcie najczęściej przybiera formę poręczenia. Poręczenie zobowiązania zwiększa zaufanie wierzyciela względem możliwości spłaty zobowiązania i tym samym zwiększa nasze szanse na uzyskanie oczekiwanej pożyczki lub kredytu… wystarczy bezpłatne badanie zdolności...