kancelaria Koszalin Tag

To, że postępowanie upadłościowe wiąże się z koniecznością sprzedaży całego majątku, który posiada upadły, bowiem wchodzi on w skład masy upadłości nie dziwi już nikogo. W końcu celem postępowania upadłościowego - pierwszo lub drugorzędnym - jest zaspokojenie wierzycieli. Jednak powszechne zdziwienie budzi fakt, że w...