poręczyciel kredytu Tag

Upadłość konsumencka w zakresie, który gwarantuje powszechność zastosowania tej procedury została wprowadzona na początku 2015r. To właśnie wówczas wprowadzoną nowelizacją zniesiono obowiązek posiadania przez upadłego majątku, który pozwoliłby na pokrycie kosztów postepowania – tak na wzór upadłości przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Co to, nim znowelizowano upadłość,...

To oczywiste, że korzystamy ze wsparcia bliskich przy uzyskiwaniu większych lub mniejszych zobowiązań, a to wsparcie najczęściej przybiera formę poręczenia. Poręczenie zobowiązania zwiększa zaufanie wierzyciela względem możliwości spłaty zobowiązania i tym samym zwiększa nasze szanse na uzyskanie oczekiwanej pożyczki lub kredytu… wystarczy bezpłatne badanie zdolności...