kodeks karny Tag

Przestępstwo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości pomimo, że wystąpiły okoliczności uzasadniające upadłość spółki jest zapisane w art. 586 kodeksu spółek handlowych. I chociaż próżno szukać go w kodeksie karnym, to stosuje się do niego wszelkie zasady odpowiedzialności karnej.  Po co ktoś postanowił zagrozić odpowiedzialnością karną osobie,...