Czym się zajmujemy?

Obszary praktyki

Kancelaria, już od pierwszych dni jej pracy, została ukierunkowana w wybranych obszarach praktyki prawniczej. Z uwagi na szczególny przedmiot zainteresowań, jakim było i jest nadal prawo upadłościowe – kancelaria udziela wsparcia prawnego w sprawach z zakresu prawa upadłościowego, restrukturyzacji oraz szeroko pojętej ochrony dłużnika. Wspieramy także w procesach likwidacji spółek oraz sporach korporacyjnych.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Udzielamy wsparcia w procesie ogłaszania upadłości osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Od wsparcia w gromadzeniu brakującej dokumentacji po ustalenie planu spłaty.

UPADŁOŚĆ

SPÓŁEK

Udzielamy wsparcia prawnego przy upadłościach osób prawnych – na wszystkich etapach postępowania i z uwzględnieniem zasad ochrony członków zarządu przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Kancelaria doradza przy upadłościach osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą (tzw. jednoosobową działalności), na każdym etapie postępowania upadłościowego – od oceny zasadności złożenia wniosku po zakończenie postępowania.

UKŁAD

DLA KONSUMENTA

Udzielamy wsparcia prawnego w postępowaniach o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej – tzw. układu (lub restrukturyzacji) dla konsumenta.

RESTRUKTURYZACJA UPROSZCZONA

Prowadzimy, w charakterze nadzorcy układu, postępowania o zatwierdzenie układu. Udzielamy wsparcia prawnego na każdym etapie postępowania o zatwierdzenie układu.

RESTRUKTURYZACJA SĄDOWA

Kancelaria udziela wsparcia przy prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych o charakterze sądowym, na każdym z ich etapów.

DORADZTWO KORPORACYJNE

Doradzamy wspólnikom podczas rozwiązywania sporów w spółkach. Pomagamy w sprawach wymagających zapewnienia ochrony członków zarządu. Prowadzimy bieżące doradztwo korporacyjne.

RESTRUKTURYZACJA POZASĄDOWA

Udzielamy wsparcia prawnego przy prowadzeniu negocjacji z wierzycielami. Reprezentujemy w sprawach o zapłatę w sporach z bankami. Prowadzimy pozasądowe negocjacje spłaty zadłużenia.